Tal com es pot deduir, la distribució territorial de la població mundial és força desigual, amb zones de concentren grans aglomeracions de població i altres que pràcticament resten despoblades.

A escala nacional, el país més poblat en l’actualitat és la Xina, amb prop de 1.350 milions d’habitants, seguit de prop per l’Índia, amb uns 150 milions d’habitants menys, i, ja a molta distància, pels Estats Units d’Amèrica, amb uns 309 milions d’habitants.

En termes relatius, l’indicador que expressa la distribució de la població, tot posant-la en relació amb la superfície que ocupa, és la densitat de població. La unitat habitual de l’indicador és habitants/km2.

No obstant, les densitats de població segons països solen donar una falsa imatge de com està repartida la població en la superfície terrestre, ja que alguns països molt grans (com Xina, Brasil, Estats Units, Canadà i altres) presenten, al costat de regions densament poblades, altres amb una densitat molt baixa. Així, els països o territoris més densament poblats del món també són força petits i, en alguns casos, es tracta de ciutats-estat. Entre ells es troba Macau (regió administrativa especial de Xina), Singapur, Hong Kong (una altra RAE xinesa), el petit principat de Mònaco y algunes illes de les Antilles Menors. Per altra banda, entre les nacions amb major població absoluta es destaquen per la seva densitat Bangladesh, la Índia i el Japó. Al continent americà sobresurten Puerto Rico, El Salvador, Guatemala y Cuba.