Les figures i quadres corresponents al vuitè capítol són les següents:

 

Figures

Quadres