Quan la velocitat del vent és molt alta es parla de temporal de vent. Els huracans i els tornados, encara que també estan relacionats amb la velocitat del vent, tenen unes característiques diferents. Segons la velocitat del vent el temporal té una intensitat diferent. Es deuen a la conjunció de factors meteorològics (un elevat gradient de pressió) i a una topografia que faciliti la convergència de l'aire.

Es podria definir el vent com aire que es mou d'un lloc a un altre a causa de variacions de pressió a l'atmosfera. Aquests canvis de pressió solen ser conseqüència de canvis de temperatura (per exemple el fenomen de la brisa marina i la terrestre), el pas d'un front o la generació de borrasques.

Si la Terra estigués quieta els vents a l’hora de circular es limitarien a seguir el gradient de pressió, tal com faria una pilota per un tobogan, dirigint-se de les altes pressions a les baixes. Però a causa del moviment de rotació es produeix l'efecte Coriolis, que produeix una curvatura del flux d'aire cap a la dreta de la direcció del seu moviment a l'hemisferi nord i cap a l'esquerra a l'hemisferi sud.

Hi ha una sèrie de vents constants com els Alisis o els vents de l'oest. Això es deu al fet que la forma de la Terra, la distribució dels oceans i dels continents determinen que hi hagi zones d'altes pressions i altres de baixes pressions. Com l'aire circula de les zones d'altes pressions cap a les de baixa pressió (amb una certa desviació a causa de l'efecte de Coriolis) aquest aire es converteix en vent.

L'escala de Beaufort és l'escala dels nivells de força del vent, segons la seva velocitat, en Km/hora. Presenta 13 nivells de força F, des del nivell 0 (calma) fins al nivell 12 (huracà). A la següent taula es mostren els vents forts, que igualen o superen el nivell de força 8 de l'escala:

 

Força

Definició

m/s

Km/h

Efectes en terra

8

TEMPORAL (Dur)

17,2-20,7

62-74

Es trenquen les branques primes dels arbres. Generalment no es pot caminar contra el vent.

9

TEMPORAL FORT

(Molt dur)

20,8-24,4

75-88

Desperfectes a les parts sortints dels edificis, caient xemeneies i alçant teulades.

10

TEMPORAL MOLT FORT

(Temporal)

24,5-28,4

89-102

Arranca arbres i ocasiona danys de consideració als edificis.

11

TEMPORAL VIOLENT

(Borrasca)

28,5-32,6

103-117

Observada molt rara vegada. Ocasiona destrosses per tot arreu.

12

TEMPORAL HURACANAT

(Huracà)

32,7-36,9

>118

Greus danys a infraestructues i habitatges, pot provocar inundacions.