Si consultem la bibliografia especialitzada trobarem moltes classificacions dels riscos climàtics, una de les més reconegudes ha estat la classificació dels riscos climàtics de Antonio Gil Olcina i Jorge Olcina Cantos plantejada l’any 1998 en el seu diccionari de Climatologia, que inclou una distribució geogràfica dels fenòmens considerats:

Entre aquests riscos s’han de destacarles sequeres, les onades de fred i calor, els temporals de vent,els tornados, els huracans, i les pluges d’alta intensitat.