Les allaus són un fenomen natural que es desenvolupa amb freqüència en les zones de muntanya de clima fred i temperat. La interferència d’aquest fenomen amb les infraestructures i les persones fa que les allaus constitueixin un risc important.Cal tenir present que el risc d’allaus no es tracta d’un fenomen exclusiu de l'alta muntanya, sinó que en alguns casos les allaus poden arribar a baixar fins al fons de les valls, on sovint no es té la percepció adequada d’estar sotmesos a aquest risc. Tot i això si el comparem amb altres riscos naturals podem dir que es un risc molt localitzat i els seus danys són molt puntuals.

Es tracta d’un risc força conegut que ha existit al llarg de la història. Així, alguns cronistes han descrit alguns dels episodis més catastròfics provocats per aquest fenomen. Tito Livio, en la seva narració de la travessia d'Anníbal i les tropes cartaginesos pels Alps, descriu com les allaus van acabar amb la vida de més de 19.000 soldats en l'any 218 AC. Durant la I Guerra Mundial en el front de batalla situat en els Dolomites italians, uns 10 mil soldats van morir pels allaus provocats per l’artilleria. Més recent és la catàstrofe de Yungay, en plena Serralada Blanca del Perú, on el 1970 una allau de neu i roques, desencadenat per un moviment sísmic en els vessants de la muntanya Huascarán, va arrasar completament el poble de Yungay deixant sense vida a més de 20.000 persones.