Els processos geodinàmics que afecten la superfície terrestre donen lloc a moviments del terreny de diverses característiques, magnitud i velocitat. Els més freqüents i estesos són els moviments de vessant, que engloben en general processos gravitacionals que tenen lloc en els vessants. Un altre tipus, encara que menys estès per estar associat a determinats tipus de terrenys, materials i condicions són les subsidències o enfonsaments.

Els moviments del terreny són habituals en el medi geològic, associats a l'acció de la gravetat, l'afebliment progressiu dels materials, principalment per meteorització, i a l'actuació d'altres fenòmens naturals i ambientals. Aquests processos poden causar danys econòmics i socials en afectar a les activitats i construccions humanes, i poden constituir riscos geològics potencials.

La investigació dels moviments del terreny, de les seves característiques i tipus, dels factors que els controlen i de les seves causes, té per objectiu reduir o evitar els efectes adversos d'aquests processos.