És la quantificació de la ubicació d’un element o sistema en relació a un perill concret, de manera que el fa vulnerable o susceptible de patir danys. La quantificació es pot determinar també a través del número d’elements vulnerables de les diferents tipologies exposats a un cert perill i el temps que estaran exposats al fenomen. Cal tenir en compte que en determinades situacions l’exposició és inferior a la durada de la intensitat perquè hi ha capacitat d’aplicar mesures d’autoprotecció, malgrat sovint l’element vulnerable quedarà exposat al perill durant tot el període d'afectació.

Quan es combina  la vulnerabilitat i l'exposició de manera que s'està valorant o quantificant no només la vulnerabilitat intrínseca, sinó també l'afectació efectiva a l'element vulnerable parlarem de conseqüències. Per tant, és possible que un element presenti una vulnerabilitat intrínseca molt elevada, però amb un valor d'exposició al fenomen de perill suficientment petit com per obtenir un valor final baix respecte a les conseqüències. També pot passar de manera inversa, és a dir, una exposició elevada pot compensar una vulnerabilitat baixa per generar un valor elevat quan a les conseqüències.