Les causes que provoquen les inundacions poden ser de tipus climàtic, parcialment  climàtiques i d'altres tipus com per exemple antròpics. En funció de les causes tindrem un tipus d’inundació o un altre. En el primer grup destaquen les pluges intenses i / o molt prolongades, la fusió de neu. En un segon grup trobem  factors climàtics com una causa parcial de les avingudes, per exemple en els estuaris, l’embassament de les aigües rius amb avingudes en moments de marea alta poden provocar  desbordaments.  També a les costes baixes com a conseqüència de la conjunció d'onades de marea molt altes provocades per baixes pressions i forts vents es poden produir inundacions. El tercer grup inclou altres causes d'inundació com els tsunamis, produïdes per els terratrèmols, les esllavissades, que taponen un curs fluvial o el trencament  d'embassaments o altres construccions.

1. Inundacions produïdes per les precipitacions

En aquest tipus de crescudes, l'hidrograma presenta un flux ràpid o directe. L'aigua circula per les vessants superficialment o de forma subsuperficial segons les característiques físiques de la conca (coberta vegetal, terres, pendent, etc.), I de la pluja. La crescuda no es produeix en tota la conca de manera uniforme, és normal que hi hagi unes àrees que contribueixen més que altres a la formació del cabal.

 • Tipus de crescudes provocades per la pluja: la gran variabilitat en les causes de les crescudes i en els processos que lesgeneren, dificulta notablement la seva classificació. No obstant això, atenent a la forma de l'hidrograma, es podenestablir quatre grups:
  • Crescudes llampec o flash floods; estan provocades per tempestes convectives molt violentes, que poden tenir una curta durada (hores, minuts). Aquest tipus de plugesconvectives afecten a àrees molt petites de manera que generen crescudes només en algunes parts de la conca. Poden estar provocades per huracans, tifons, gotes fredes, tempestes d'estiu, etc., i es donen a tot el món. Els hidrogrames resultants tenen pics molt apuntats, amb corbes d'ascens i de descens molt ràpides. En els deserts aquestes condicions l'escassetat de pluges provoca la formació d'una ona de crescuda i la seva desaparició és molt ràpida.  Són les inundacions que comporten majors danys econòmics i víctimes Normal 0 21
  • Crescudes simples; presenten un hidrograma simple, encara que la seva durada és més llarga que en el cas anterior. Aquest tipus de crescudes és el més comú arreu, i es generen per pluges molt diverses que duren diversos dies (pluges provocades per baixes ciclòniques associades o no a sistemes frontals).
  • Crescudes múltiples; es donen quan es produeixen diversos pics de crescuda seguits. Responen a una situació meteorològica complicada, que sol associar-se a pluges que duren diverses setmanes o mesos.
  • Crescudes estacionals; són les que es produeixen anualment durant l'estació humida, amb un període d'aigües altes ques'estén durant diversos mesos i amb una àrea de inundació de milers de km2. Per exemple, el Nil presenta el cabal mínim al maig, amb 570 m3/s, i un màxim de 8.440 m3 /s al setembre. Passa el mateix amb la conca de l'Amazones, on cada anys'inunda una part del bosc. Les crescudes del Ganges i del Brahmaputra a l'Índia i Bangla Desh solen ser desastroses, a causa de la gran densitat de població en les seves conques baixes (cabal anual conjunt de 96.000 m3, el pic es produeix a l'agost, com a resultat de les pluges monsòniques, que comencen al juny i continuen fins a l'octubre; cabal mitjà d'agost del Ganges a Hardinge Bridge és de 39.224 m3 / s; del Brahmaputra en Bahadurabad és de 43.955 m3 / s.
 • Provocades per la fusió de la neu: les grans crescudes per fusió es produeixen quan es combinen gran gruixos de neu i una forta ràtio de fusió. La liquació de la neu es produeix quan s'arriba al punt de fusió (0 º C) i és un procés termodinàmic, on intervenen la temperatura del gel, la radiació solar i l'albedo. Les crescudes severes es produeixen únicament quan arriba al riu una gran quantitat d'aigua de fusió nival d'una manera molt brusca. La ràtio de fusió és funció del balanç d'energia, les crescudes més fortes es produeixen en àrees amb una potent coberta de neu on la temperatura puja de manera sobtada i es mantenen durant un cert temps (dies o setmanes).  El  riu Jenisei presenta aquest tipus de crescudes i  té un cabal mitjà al juny de 78.000 m3 / s, només superat per l'Amazones.
 • Provocades per la fusió de gel: la formació de crescudes per fusió del gel es produeix en dos àmbits: el gel de les glaceres i el gel estacional dels rius (els que es glacen a l'hivern). En molt rares ocasions el desglaç és la causa de les crescudes, la combinació d'aquest procés amb altres factors és la que produeix les crescudes. Una dels processos més habituals (coneguts com crescudes glaceres o yökulhlaup) és la sortida brusca de l'aigua estancada en algun llac o retinguda per una barrera de gel en alguna vall. Els hidrogrames resultants presenten una morfologia inversa, amb una corba d'ascens suau i una de descens brusc, que correspon a una baixada del nivell quan ha desaparegut l’obstacle que retenia l’aigua.

2. Inundacions no produïdes per precipitacions
Es produeixen fora de l'àmbit de la conca de drenatge,  degut a altres fenòmens associats o independents, inundacions marítimes  (estuaris, costes baixes, llevantades,...)

 • Inundacions d'estuaris; es produeixen per la interacció de l'aigua del mar i de l'aigua dels rius i l'alternança del flux de marea (que fa penetrar l'aigua del mar a l'estuari) amb el reflux, que solen tenir un període de 12 hores o més. La interacció resulta d'una modificació asimètrica de la corba mareal, en la qual s'escurça la durada de la corba d'ascens per l'oposició que exerceix el flux del riu i s'allarga la durada de la corba de reflux, ajudat per la gravetat i  l’empenta del cabal fluvial. En alguns casos l'alteració és tan gran que es desenvolupa una ona (bore) (mascaret) perquè la corba d'ascens s'escurça tant que avança com una ona d'aigua, que pot arribar a 5 m d'alçada (ex. Amazones),  que pot provocar inundacions a les zones properes.   En circumstàncies menys adverses, en els estuaris es poden produir inundacions quan una marea forta impedeix el desguàs normal de les aigües del riu o bé quan el riu porta una forta crescuda, encara que la marea no sigui excessivament important.
 • Inundacions a les costes baixes (storm sorges); a les costes baixes es produeixen inundacions de la zona mareal amb cada cicle de marea, tant si el rang és diürn (cada 24 hores), com semidiürn (12 hores). A més, es poden produir inundacions quan el nivell del mar és més alt del normal i aquest fenomen sol estar associat a l'existència de baixes pressions i de vents forts. En aquestes circumstàncies, a més, de les condicions meteorològiques, la geometria dels fons marins té molta importància perquè pot mitigar o incrementar l'efecte d'onatge. En general les costes més perilloses són les costes baixes, tancades o semitancades i exposades a unes tempestes fortes (Adriàtic, Badia de Bengala amb els ciclons, el Golf de Mèxic, el Mar del Nord, etc.). Un cas excepcional de costes inundables és el d'Holanda, amb 2 / 3 del seu territori per sota el nivell del mar, de manera que, si no hi defenses, les seves costes es inundarien amb cada marea.
 • Inundacions per tsunamis; les costes es poden inundar per tsunamis, provocat per terratrèmols, erupcions volcàniques o lliscaments submarins. Les velocitats poden ser de 700-800 km / h, amb un període entre 15 minuts i una mica més d'una hora. En mar obert, l'alçada no sol sobrepassar 0,5 m, però, quan arriben a la costa la velocitat es frena de forma brusca pel fregament amb el fons generant grans onades que van superen els dels 6 m.
 • Inundacions per trencament o avaria d'embassaments; són crescudes molt violentes que provoquen gran nombre de pèrdues de vides humanes i de béns. De vegades el fenomen es pot produir també de forma natural. Alguns rius, sobretot en valls estretes, es taponen amb arbres, mala herba, etc., o per esllavissades de vessant.. Les inundacions per embassaments també poden ser pel desguàs regulatori de cabals d'aigua,per l’averia de la presa. És una hipòtesi poc probable però d'efectes devastadors en una àmplia part del territori aigües avall dels embassaments.